Svěřenské fondy

Svěřenský fond

Co je svěřenský fond?

Založením svěřenského fondu, kdy zakladatel vyčlení svůj majetek vložením do fondu, vzniká takové vlastnictví, které je úplně oddělené od zakladatele, ale i od svěřenského správce - majetek svěřenského fondu nemá žádného vlastníka. S takovýmto majetkem nakládá správce dle předem stanovených pravidel určených zakladatelem. Obmyšlený neboli beneficent je osobou, která získává ze svěřenského fondu určité plnění dle přání zakladatele, nestanoví-li statut něco jiného. Pokud zakladatel nevyužije tohoto práva, tak připadá stanovisko na správce svěřenského fondu. Obmyšleným může být fyzická i právnická osoba.

Výhody svěřenského fondu

  • anonymita vlastnictví
  • ochrana vlastnictví - možná rizika podnikání, budoucí protiprávní jednání atd.
  • přenos majetku mezi generacemi
  • rozdělení majetku ještě za života zakladatele, odpadnou spory v dědickém řízení
  • zakladatel určí pravidla, jak má být s majetkem nakládáno
  • zakladatel si sníží daňový základ
  • ochrana majetku v případě vypořádání SJM v rámci rozvodu

Ceník

Založení svěřenského fondu na míru

40.000,-Kč

Cena obsahuje všechny zákonné poplatky, odměnu notáři, odměnu za sepis smluv o vložení majetku do svěřeneckého fondu a zápis do rejstříku svěřeneckých fondů.