Založení spolku na míru

Založíme Vám spolek, nebo s.r.o. přesně podle Vašich potřeb a požadavků

Spolek je právnická osoba založená za účelem společného zájmu členů, jedná se o nejvíce rozšířenou formu neziskové právnické osoby v Čr. Spolek mohou založit alespoň tři osoby ( fyzické či právnické) vedené společným zájmem k jeho naplňování, tj. veřejně prospěšné cíle (podpora podnikání, přírody atd.) nebo společné aktivity členů ( sportovní kluby). Spolek se zakládá na základě stanov, ty musejí obsahovat přinejmenším název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, a určení vedení spolku.

Výhody spolku

 • Variabilní struktura, v čele spolku předseda, prezident, ředitel, předsednictvo, rada, výbor atd. dle zadání.
 • Variabilní stanovy spolku umožňující fungování spolku na míru pro daný účel
 • Omezený/neomezený počet členů spolku s ohledem na aktivity spolku
 • Členství ve spolku není vlastnictví spolku, nelze exekučně postihnout účast člena
 • Možnost zřízení bankovního účtu
 • Spolek může vlastnit movité (např: automobily) i nemovité ( např: pozemky) věci
 • Spolek může být vlastníkem obchodního podílu i jednatelem v s.r.o./a.s..
 • Členem spolku může být právnická osoba
 • V omezené míře může spolek podnikat
 • Osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů spolku
 • Možnost čerpání dotací
 • Jednoduché účetnictvíKontaktuje nás na telefonním čísle: +420 602 840 138 nebo přes kontaktní formulář


  Služby ohledně

· Založení spolku na klíč včetně zápisu do spolkového rejstříku v zastoupení advokáta

· Změna, úprava stanov spolku dle zadání klienta

· Odvolání a volba nových orgánů spolku

· Zrušení spolku, likvidace spolku a výmaz spolku z rejstříku

· Právní a účetní poradenství

· Poskytnutí sídla spolku 

Ceník:

Založení spolku na míru bez sídla

3.499 Kč

Založení spolku na míru se sídlem na jeden rok

4.499 Kč

Založení spolku na míru se sídlem na doživotí 

6.999 Kč

Změny stanov spolku  

2.499 Kč

Odvolání a volba nových orgánů spolku

2.000 Kč

Likvidace spolku a výmaz z rejstříku 

10.000 Kč

Založení spolku a společnosti s.r.o. na míru, kdy spolek bude jednatelem/společníkem s.r.o., bez sídla spolku a s.r.o.

11.000 Kč

Založení spolku a společnosti s.r.o. na míru, kdy spolek bude jednatelem/společníkem s.r.o., se sídlem spolku a s.r.o. na jeden rok

14.000 Kč

Založení spolku a s.r.o. na míru, kdy spolek bude jednatelem/společníkem s.r.o., se sídlem spolku a s.r.o. na doživotí

20.000 Kč

Další služby:

Založení společnosti s.r.o. na míru bez poskytnutého sídla 

8.000 Kč

Založení společnosti s.r.o. na míru s poskytnutím sídla na jeden rok

10.000 Kč

Založení společnosti s.r.o. na míru s poskytnutím sídla na doživotí

14.000 Kč

Založení společnosti s.r.o. na míru se zvýšeným základním kapitálem do 2 milionů korun    

22.000 Kč

Založení svěřeneckého fondu včetně veškerých poplatků a právního poradenství

25.0000 Kč

Všechny ceny jsou konečné, bez dalších skrytých poplatků

Sídlo je poskytováno v Praze a Mostě