Advokátní kancelář Úlovcová

Trestní právo

Ochrana veřejnosti před násilím

 • Obhajoba v rámci trestního řízení
 • Zastupování poškozených 

Pracovní právo

Znejte svá pracovní práva

 • Sepis a kontrola pracovně právních smluv
 • Pracovněprávní spory
 • BOZP a náhrada škod

Rodinné právo

Vztahy mezi rodinnými příslušníky

 • Sepsání návrhu na rozvod, zastupování v rozvodovém řízení
 • Sepsání návrhu na zvýšení, nebo snížení výživného
 • Sepsání návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče


Občanské  právo

Ochraňte své podnikání

 • Kupní, darovací smlouvy
 • Zástavní práva
 • Věcná břemena

Pokud máte zájem o naše právní služby neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme